به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ آزمون اختبار دفتریاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان کرمان با حضور اعضای قضایی اختبار استان در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان برگزار گردید. در این آزمون که با حضور پذیرفته شدگان