معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هیچ افزایشی نداشته و اخبار منتشره در برخی خبرگزاری ها و جراید در این رابطه تکذیب می شود.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، محمد مهدی انجم شعاع در واکنش به درج خبر افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در برخی رسانه ها ضمن تکذیب این خبر گفت : دریافت حق التحریر بیش از میزان مقرر ، برابر ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت و تعقیب انتظامی است.

وی افزود : تبصره 6 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره 77811 / 94 تاریخ 12 / 5 /94 مبنی بر تجویز افزایش ده درصدی حق التحریر ، به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق الزحمه تحریر و ثبت اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی را بر اساس مبلغی که سامانه الکترونیک اسناد رسمی محاسبه و اعلام می نماید ، دریافت کنند و از هر گونه تغییر در مبلغ حق التحریر به استناد تبصره فوق الذکر خودداری نمایند.