بنام خدا

دفتر سنتی گواهی امضاء حذف شد !

 

 

 

 

 

همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسگری (ع) برگی دیگر از تقویم پر افتخار سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ورق خورد و در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) یکی دیگر از دفاتر دستنویس دفاتر اسناد رسمی حذف گردید .

از امروز – شنبه – هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج ، دفتر سنتی گواهی امضاء ، در دفاتر اسناد رسمی منتخب (پایلوت) حذف گردید و گواهی امضاء در این دفاتر به صورت الکترونیک انجام می شود .

در ادامه راهنمای تصویری گواهی امضای الکترونیک بصورت کامل ارائه شده است .

لازم به ذکر است در دفاتر پایلوت ، دفتر گواهی امضاء دستنویس نیز تکمیل و از متقاضی گواهی امضاء ، امضاء اخذ می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پایان رمز تصدیق و شناسهء یکتای گواهی امضای الکترونیک را روی برگ مشتری می نویسیم .


 

مراحل گواهی امضاء الکترونیک مستنبط از شیوه نامه ی ابلاغی :

 

۱ - ثبت اثر انگشت اشخاص مرتبط با گواهی امضاء در سامانه

۲ - اخذ امضای متقاضی بر روی برگ گواهی امضای کاغذی

۳ - ممهور نمودن برگ گواهی امضاء به مهر دفترخانه و امضاء سردفتر (مهر پرسی و امضای واقعی)

۴ - در قسمت تصویر گواهی امضاء اسکن برگ گواهی امضاء

۵ - تاییدنهایی با امضاء الکترونیک

۶ - اخذ شناسه ی یکتا

۷ - درج شناسه ی یکتا و رمز تصدیق و شماره ترتیب به صورت دستی روی برگ گواهی امضاء سنتی

۸ - بایگانی نسخه pdf

الف - بایگانی و نگهداری نسخه ثانی گواهی امضای سنتی

ب - فایل pdf در سیستم بایگانی شود

۹ - مهر مشخصات سابق روی برگ گواهی امضاء کمافی السابق منقوش شود .