قابل توجه همکاران سردفتر و دفتریار

احتراما، در راستای شفاف سازی و اصلاح روند ارایه خدمات درمانی به همکاران به اطلاع مي رسد:

1‏-همکاران سردفتر و دفتریار شاغل و بازنشسته با رعایت مفاد شیوه نامه پیوست، به صورت خوانا نسبت به تکمیل فرم شماره 1 اقدام نمایند و موراد فوق را مورد تایید و امضاء قرار دهند.

2‏-به دلیل صرفه جویی در وقت همکاران، جهت برابر اصل کردن مدارک قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی 72 کرمان ، نسبت به اخذ فتوکپی خوانا از صفحات اول و دوم و توضیحات(در صورت وجود توضیح) اقدام فرمایند، در غیر این صورت در محل کانون، این امکان فراهم شده است.

3‏-ارایه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل الزامی است.

4‏-از ارسال مدارک به صورت ایمیل و یا پست و .... خودداری فرمایید. در غیر این صورت مدارک عودت می گردد.

5‏-ساعت مراجعه از ساعت 8 صبح الی 15 عصر تعیین شده است.

7‏-ارایه اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور بالای 22 سال و کمتر از 27 سال تمام الزامی است.

فرزندان اناث مشروط به مجرد بودن، مطلقه شدن با ارایه اصل سند طلاق و یا عدم اشتغال به کار بیمه خواهند شد.همچنین همکاران سردفتر و دفتریار اناث کما فی السابق مجاز به بیمه نمودن همسران خود نیستند.

8‏-ارایه عکس 4*3 برای افراد بالای 5 سال در صورت فقدان عکس در پرتال، الزامی است.

9‏-همکاران در تمام ایام هفته از مورخ 22‏/9‏/95 الی 30‏/9‏/95 می توانند از طریق مراجعه حضوری و یا مراجعه نمایندگان نسبت به ارایه اسناد مورد نیاز اقدام نمایند.

لازم به ذکر است از مورخ 6‏/10‏/95 هرگونه پذیرش مدارک درمانی، پرداخت هزینه های درمان، معرفی نامه به بیمارستان، صدور دفترچه درمانی و .... صرفا به افرادی که نسبت ارایه مدارک اقدام نموده اند، ممکن خواهد بود.

 

 

دانلود فرم شماره 1