به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران استان کرمان ، منتخبین دومین دوره هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان ابلاغ های خود را از جناب آقای دکتر تویسرکانی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت نمودند که در راستای ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آقای محمد گلشنی به عنوان رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان انتخاب گردیدند و همچنین آقای مسعود مسعودی نیا به عنوان نایب رییس و آقای سید ابوالقاسم عالم زاده به عنوان خزانه دار و آقای منوچهر برزو به عنوان دبیر و آقای علی اصغر احسان به عنوان عضو اصلی تعیین گردیدند .