دیدار تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی  رفسنجان  با آقای مهندس محمدی انارکی نماینده محترم مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در محل اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان در خصوص مسائل جاری اسناد خودرو