به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران در نشستي كه محمد رضا دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران با معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشت محمد مهدي انجم شعاع دستور اعمال 10 درصد افزايش حق التحرير موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 94 /77811 مورخ 12/5/94 را صادر كرد.

 

 

به گفته دشتي اردكاني پياده سازي و ايجاد بستر براي اعمال اين افزايش، 48 ساعت به طول خواهد انجاميد.

نقل از کانون مرکز