لوح فشرده اسناد وكالتي(بلاعزل)مربوط به خردادماه 1395، از سوي كانون سردفتران و دفترياران به سازمان امور مالياتي ارسال شد.

لوح فشرده اسناد وکالتی(بلاعزل) خرداد 95 به سازمان امور مالیاتی ارسال شد 

 

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ اين لوح كه مربوط به اسناد وكالتي تنظيمي كليه دفاتر اسنادرسمي كشور در خرداد ماه سال جاري است، در اجراي تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و از سوي كانون سردفتران و دفترياران به سازمان امور مالياتي ارسال شده است.

 

 

 بر اين اساس ضمن اعلام وصول اسقاط نسخ كاغذي از سوي دفاتر اسنادرسمي اعلام و تاكيد مي‌شود كه نيازي به ارسال آمار اسناد وكالتي از سوي دفاتر اسنادرسمي به سازمان امور مالياتي نيست.